Přejít na obsah

Služby

Sorting/Třídění dílů - vytřídíme a klasifikujeme komponenty, které nesplňují požadavky zákazníků dle vizuální kontroly, elektrických testů, rozměrové kontroly.

Rework/Opravy komponentů - přepracujeme neshodné komponenty tak, aby splnily požadavky zákazníků na kvalitu (broušení, pilování, ořez, měření pomocí posuvných měřidel, kalibrů …..). Vše zpracujeme s minimální dobou oznámení.

Kontrola kvality/ Quality control - zkontrolujeme komponenty na základě reklamace od zákazníka. Provedeme preventivní kontroly výrobků dle vámi zadaných instrukcí.

Sekurizace/Securization – 100%ně třídíme komponenty před uvolněním do výrobního procesu zákazníka. Nabízená spolehlivost a stálost procesu sekurizace je velmi důležitá, aby se zamezilo použití nekonformních produktů.

Předmontáž, výroba/Preassembly, Production - zkompletujeme podsestavy i celky dle požadavků zákazníka tak, aby byly zabezpečeny rychle, profesionálně a cenově efektivní přesné služby.

Balení, značení/Packaging, Labelling - provedeme inspekci komponentů, balení, přebalování dílů, značení a evidenci komponentů pro identifikaci – dle požadavků zákazníka.

Vstupní, výstupní, mezioperační kontrola/Incoming inspection - provedeme vstupní kontrolu komponentů - namátková rozměrová a vizuální kontrola, porovnáním prvního vzorku vs. dodávky a výkresu, kontrola balení a výkresu.

Čištění boxů/Maintenance of returnable packaging – čištění, mytí, skladování, roztřiďování, lepení etiket vratných i nevratných boxů a obalů.

Logistika/Logistic - dopravíme vaše zboží na místo určení.

Reporting - dokážeme sesbírat a uchovávat data podle potřeb jednotlivých projektů. Přizpůsobený reporting je zahrnut ve standardních nákladech, pokud není nutná speciální nestandardní příprava pro vývoj zakázky. Zprávy a faktury mohou být poskytnuty prostřednictvím e-mailu, faxem nebo poštou.

Přefakturace/Re-billing/Charge back - zabezpečíme přefakturaci nákladů na vašeho dodavatele.

Návrat na obsah